Направи света по-добър!
Сделай мир добрее!
Make the world better!