Нашите проекти

Благотворителна програма „Пряка целева помощ“

Great friends

Цел: да помага „тук“ и „сега“ на хората попаднали в критична житейска ситуация, заплащане на спешна медицинска помощ или на хора нуждаещи се от продължителен курс на лечение/рехабилитация/.

На кого помагаме:

 1. Тежко болни деца, деца инвалиди, деца сирачета
 2. Тежко болни хора, инвалиди

Нужна Ви е помощ ?
Може да се обърнете към нас.
Ако дете се нуждае от помощ, с нас може да се свърже родител или настойник.

В заявлението трябва да има следните данни:

 • три имена
 • пълен пощенски адрес /с код/
 • електронен адрес
 • телефони за контакт
 • ако заявлението се отнася за подпомагане на дете – неговите три имена
 • дата на неговото раждане
 • медицинска диагноза, състояние, получено от лекуващият лекар и стойност на лечението/ не се изискват оригиналните документи, достатъчно е копие вярно с оригинала/
 • материално положение на семейството (документи доказващи го – копия)

Вашето заявление ще бъде разгледано от експерти в рамките на процедурите на фонда.

Препоръки:

 • Важно е кратко да се опише проблема.
 • Ако молбата са отнася за заплащане на курс по рехабилитация или операция е необходимо да се представи: копие от паспорта на заявителя, ЕГН, копие от свидетелството за раждане, копие на последната медицинска диагноза, изготвена от съответното медицинско учреждение и подписана от лекуващият доктор, справка за доходите и местоработата на родителите/настойниците/, или доклад от социалните служби, копие на заявлението и на отказа за помощ от Министерството на здравеопазването.
 • В случаите, когато молбата за помощ се отнася за лечение в чужбина е необходимо да се представи решението на Министерството по здравеопазването относно невъзможността за провеждане на лечението на територията на България. В този случай е необходимо да се представи копие от отговора на Министерството на здравеопазването относно невъзможността за заплащането му в рамките на съществуващите здравни програми.
 • В случаите когато детето е под настойничество, е необходимо копие от решението на съответните органи.
 • В случаите, когато са предоставени оригинални документи, фондът има право да ги задържи в архива си и да ги съхранява в продължение на 5/пет/ години.
 • Вашето заявление или резултатите от него могат да бъдат публикувани на сайта на фонда / подавайки заявлението, Вие се съгласявате с това/.

Помощ за хората

Целевата помощ се предоставя за лечение на различни заболявания, такива като вроден сърдечен порок на децата, онкологични заболявания /големи тумори и онкохематология, офталмологични заболявания, слухово протезиране, остри форми на подагра, протези за крайници, провеждане на уникални операции по корекция на вродени заболявания на органите в коремната кухина през първите пет минути от живота на новороденото и др,

Ние ще помогнем на хора с проблемно зрение отново да видят света, деца страдащи от глухота да чуят гласа на майките си /закупуване на качествени цифрови слухови апарати, извършване на операции с използване на скъпоструващи кохлеарни импланти/, ние ще дадем възможност на инвалиди да се придвижват самостоятелно като им осигурим качествени инвалидни колички.