Пострадали от природни бедствия

Вашата помощ може да бъде адресирана за конкретен човек.

След като направите дарение, изпратете ни писмо с информация за кого е предназначено то.

Всичко зависи само от Вашето ЖЕЛАНИЕ!

Предварителна благодарност от всички нуждаещи се!