Получи помощ

Условия за оказване на помощ

* - полета, които задължително се попълват

Тип помощ *:

Три имена *:

Email *:

Парола *:

Потвърди парола:

Телефон/ моб. *:

Данни за проекта

Име на проекта *:

Имена (на кого е нужна помощ) *:

Дата на раждане *:

Диагноза *:

Регион на местожителство *:

Град на местожителство *:

Описание на проекта *:

Необходима сума *:

Къде ще бъде лечението *:

Приложете документи или снимки

Снимки за проекта *:

Заявление от родителите *:

Паспорт (1ва и 2ра страница) *:

Свидетелство за раждане *:

Допълнителна информация :

Показания за лечение *:

Сметка на мед. заведение *:

 

 Приемам условията на договра с Благотворителен фонд Европа
   Обещавам да публикувам информация за фонда (5 връзки към вашия сайт) на други сайтове

Код *:

captcha