Подпомагане и развитие малкия и среден бизнес

Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започване или разширяване на бизнес дейност. Благотворителен фонд Европа помага за осигуряването на финансиране за малките и средни предприятия. Целта ни  е да организираме:

  • Взаимоспомагателен фонд;
  • Подкрепа за начинаещи предприемачи.

Взаимоспомагателният фонд, представлява застрахователен фонд за вашия бизнес. От него могат да се възползват всички фирми, които в продължение на една година са внесли средства във фонда в размер не по-малък от 1 200 лева. Сумата може да бъде внасяна на вноски, според вашето желание.

При възникнали в бъдеще финансови проблеми с вашия бизнеса, ние ще ви предоставим заем без лихви и такси, в размер и за срок, който ще се съгласува на Общо събрание на фондацията.

Дейностите, които осъществяваме за изпълнение на тази цел са:

  • Набиране на финансови средства;
  • Подпомагане на малкия и среден бизнес, чрез предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;
  • Провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, развитието и управлението на малък частен бизнес, данъчна политика, законодателство на Република България и др.;
  • Насърчаване създаването на нови бизнес отношения ;
  • Подпомагане обучението на млади предприемачи и разработване на проекти за стартиране на микро, малък и среден бизнес;
  • Активно подпомагане внедряването на иновативни технологии и идеи в малкия и среден бизнес;
  • Организация и участие в изложения, конференции и работни срещи.

Ако имаш желание да се включиш и да помогнеш, можеш да го направиш още сега.